A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường, bao gồm: một là, quy định kỹ thuật quan trắc môi trường đối với chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước mưa, đất, trầm tích. Hai là, quy định về kỹ thuật quan trắc các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) theo quy định của Công ước Stockholm và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, thiết bị có chứa POP. Ba là, quy định kỹ thuật quan trắc môi trường đối với nước thải, khí thải công nghiệp, bùn thải từ hệ thống xử lý nước. Bốn là, quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường. Năm là, quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của trạm quan trắc chất lượng nước mặt và chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục. Sáu là, quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục. Bảy là, yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục. Tám là, quản lý, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

Đối tượng áp dụng: một là, Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường. Hai là, chương II Thông tư này không áp dụng cho quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2021, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. Chương III Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022./.


Tác giả: TTCNTT TNMT
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.282
Hôm qua : 1.695
Tháng 05 : 37.723
Năm 2024 : 198.111