Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường đối với xã nông thôn mới nâng cao và phân loại rác thải tại nguồn

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường đối với xã nông thôn mới nâng cao và phân loại rác thải tại nguồn

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-STNMT ngày 05/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, sáng ngày 27/11, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 10 về môi trường đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng dẫn các hộ gia đình ...
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

Ngày 28/10/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của ...
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/9/2020, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2646/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1468/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 525
Hôm qua : 1.315
Tháng 01 : 20.733
Năm 2021 : 20.733