A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Ngày 09/7/2019, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND  triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Mục đích: Quán triệt, phổ biến và triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) trong việc thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Xác định các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, trọng tâm bảo đảm thực hiện có hiệu quả việc thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Cụ thể hóa các nội dung được quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; Phát hiện và tuyển dụng đươc sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trình độ cao, có đủ phẩm chất và năng lực vào công tác tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đồng thời góp phần bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018

Yêu cầu: Bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP; Bảo đảm chuẩn bị tốt về nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác cho việc tổ chức phát hiện, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, đáp ứng nhu cầu thu hút, phát huy nhân lực chất lượng cao tại các cơ quan, đơn vị; yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; Việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng và đãi ngộ đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ phải bảo đảm thiết thực, khả thi và hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, công khai, công bằng, khách quan và cạnh tranh; Ưu tiên bố trí biên chế nhà nước được cấp có thẩm quyền giao chưa sử dụng trong các cơ quan, đơn vị để thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc nhưng phải bảo đảm thực hiện tốt chủ trương của Tỉnh, UBND tỉnh về rà soát, tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phải phù hợp với chuyên ngành đào tạo và vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị.

Chi tiết Kế hoạch 68/KH-UBND XEM TẠI ĐÂY.

Tải Nghị định 140/2017/NĐ-CP TẠI ĐÂY./.


Tác giả: TTCNTT TNMT
Nguồn:sotnmt.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 428
Hôm qua : 1.336
Tháng 03 : 7.317
Năm 2021 : 66.837