A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày 15/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành văn bản số 2127/STNMT-VP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 04/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua, tập thể lãnh đạo Sở đã triển khai đồng bộ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan. Nhìn chung, công chức, viên chức và lao động hợp đồng tại các phòng, đơn vị đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục khó khăn, sửa chữa thiếu sót hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả quan trọng đã đạt được, một bộ phận công chức, viên chức, lao động hợp đồng vẫn còn để xảy ra tình trạng giải quyết công việc quá hạn, chất lượng thấp; lề lối, tác phong làm việc thiếu nghiêm túc; việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và xử lý chưa kịp thời.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Sở Tài nguyên và Môi trường theo Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 04/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở yêu cầu:

Một là, Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:

Thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Thường xuyên, quán triệt công chức, viên chức, lao động hợp đồng những nội dung có liên quan tại Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 04/10/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác cải cách hành chính; Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/4/2014 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc “Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường”; nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, như: Quy chế làm việc; Quy định không uống rượu, bia; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường; Quy định về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức; Quy chế quản lý sử dụng điện; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và các nội quy, quy định do đơn vị đề ra. Thực hiện nghiêm quy định về thời gian làm việc, không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; không đánh bạc dưới mọi hình thức; chơi trò chơi điện tử trong cơ quan, trong giờ làm việc.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng các phòng, đơn vị chủ động phân công, chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết công việc được giao đảm bảo chất lượng, thời gian yêu cầu; đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp theo quy chế làm việc. 

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ rà soát văn bản, tham mưu thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết, đảm bảo đúng quy định, hiệu quả cao.

Sở TN&MT chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm ngành tài nguyên và môi trường năm 2019

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với mỗi công chức, viên chức, lao động hợp đồng đơn vị mình; ghi nhận và đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình, dám nhận khuyết điểm và nghiêm túc sửa chữa khuyết điểm trong giải quyết công việc. Định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm, thực hiện việc kiểm tra kết quả thực hiện chương trình công tác và chỉ đạo của Giám đốc Sở.

Tham mưu, thực hiện tinh giản biên chế số công chức, viên chức, lao động năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, sức khỏe không đảm bảo công tác, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; làm rõ và tham mưu, đề xuất, thực hiện xử lý kịp thời trách nhiệm cá nhân (kể cả trách nhiệm liên đới đối với lãnh đạo phòng, đơn vị) khi để xảy ra việc công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc phòng, đơn vị mình lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng hoặc gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Hai là, Trang Thông tin điện tử, Bản tin tài nguyên và môi trường của Sở: Tăng cường công tác tuyên truyền, đăng tải những thông tin có liên quan đến những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời kịp thời cổ vũ, động viên những điển hình tiên tiến về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức, lao động hợp đồng.

Ba là, Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị làm lại thẻ cho công chức, viên chức theo quy định; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cơ quan; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đặc biệt là quá trình giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng tài sản công, chấp hành thời gian làm việc theo quy định; kịp thời tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương; phân công, bố trí lại công việc đối với công chức, viên chức có hành vi gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc. Kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, báo cáo kết quả về Giám đốc Sở; Làm đầu mối tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở sửa đổi, bổ sung, thay thế các nội quy, quy chế, quy định không còn phù hợp, đảm bảo tính pháp luật và thực tiễn./.


Tác giả: Nguyễn Chí Thành - Chánh VP Sở
Nguồn: sotnmt.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.914
Hôm qua : 1.767
Tháng 08 : 17.598
Năm 2020 : 243.096