A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình

Ngày 07/12/2020, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Quy chế: Một là, Quy chế này quy định việc thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám, tài nguyên môi trường biển (sau đây gọi chung là thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường); cơ chế phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Hai là, Quy chế này không điều chỉnh với thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc danh mục bí mật nhà nước. Ba là, các nội dung không quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 tháng 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Kho lưu trữ bản đồ tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. 

Điều 12 Quy chế quy định: Xây dựng, cung cấp, công bố danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Một là, sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ về thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường: Xây dựng, cập nhật danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường do đơn vị mình quản lý. UBND cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng, cập nhật danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của cấp xã gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp. Cung cấp danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường là bản giấy và bản số (tệp Microsoft Excel) đã được ký số cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

Hai là, Sở Tài nguyên và Môi trường: Thu thập, tiếp nhận danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường từ các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; tổng hợp, xây dựng danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trong toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh. Cung cấp danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh cho Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 12 hng năm. Công bố danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ việc tra cứu, cung cấp và sử dụng; thời gian công bố trước ngày 31 tháng 12 hng năm và được cập nhật thường xuyên theo tình hình thực tế./.


Tác giả: BS - TTCNTT TNMT
Nguồn:sotnmt.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 421
Hôm qua : 1.087
Tháng 01 : 12.648
Năm 2021 : 12.648