A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh

Sáng ngày 10/4/2024, Ban thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Dự hội nghị tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Văn Nho, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở chủ trì cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh mục đích của hội nghị nhằm quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, sâu sắc, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị tỉnh, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở về những nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quan điểm, chủ trương và nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ…

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt, giới thiệu các nội dung bài viết và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam””.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí tham dự được nghe báo cáo viên giới thiệu các nội dung cốt lõi của Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài các nội dung đã nêu tại hội nghị, Ban Tổ chức đề nghị các đại biểu tự nghiên cứu 05 văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về “Công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về “Công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về “Phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới”; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”

Thông qua Hội nghị nghị này nhằm tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương, cơ quan, đơn vị./.


Tác giả: VP ĐKĐĐTB
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.327
Hôm qua : 1.695
Tháng 05 : 37.768
Năm 2024 : 198.156