A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo những tháng cuối năm 2020

Ngày 05/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3809/UBND-NC về việc thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo những tháng cuối năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

Một là, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội b cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Hai là, chỉ đạo cơ quan thanh tra, cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành quán triệt, thực hiện nghiêm Công văn số 3098/UBND-NC ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Căn cứ Định hướng chương trình thanh tra của Thanh tra Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, Giám đốc sở, Thủ trưởng ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai; xây dựng; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đầu tư, mua sắm tài sản công; khai thác tài nguyên, khoáng sản, tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và không được gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 03/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Ba là, thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự, tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của công dân ngay từ khi mới phát sinh, không đ tạo thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Bốn là, thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo, ban hành kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp. Chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo./.


Tác giả: TTCNTT TNMT
Nguồn:sotnmt.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 529
Hôm qua : 1.315
Tháng 01 : 20.737
Năm 2021 : 20.737