Tiếp tục thực hiện lấy ý kiến của cộng đồng dân cư sinh sống hợp pháp trong hoặc tiếp giáp với vùng đất ngập nước dự kiến thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải

Tiếp tục thực hiện lấy ý kiến của cộng đồng dân cư sinh sống hợp pháp trong hoặc tiếp giáp với vùng đất ngập nước dự kiến thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải

Ngày 11/12/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 3801/STNMT-CCBVMT về việc tiếp tục thực hiện lấy ý kiến của cộng đồng dân cư sinh sống hợp pháp trong hoặc tiếp giáp với vùng đất ngập nước dự kiến thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải.
Thông báo kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở năm 2023

Thông báo kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở năm 2023

Ngày 30/11/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 341/TB-HĐTDVC về kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở năm 2023.
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (Vòng 2); thời gian, địa điểm khai mạc và phỏng vấn; nội dung phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở năm 2023

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (Vòng 2); thời gian, địa điểm khai mạc và phỏng vấn; nội dung phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở năm 2023

Ngày 10/11/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 333/TB-HĐTDVC triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (Vòng 2); thời gian, địa điểm khai mạc và phỏng vấn; nội dung phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở năm 2023.
Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản thay thế Thông báo số 01/TBĐG-KS ngày 17/8/2023

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản thay thế Thông báo số 01/TBĐG-KS ngày 17/8/2023

Ngày 17/8/2023, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 02/TBĐG-KS về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thay thế Thông báo số 01/TBĐG-KS ngày 17/8/2023. Tài sản đấu giá Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thưởng mỏ cát xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.584
Hôm qua : 2.613
Tháng 04 : 62.392
Năm 2024 : 141.917