Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá tài sản thanh lý để GPMB thực hiện dự án Xây dựng trụ sở làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá tài sản thanh lý để GPMB thực hiện dự án Xây dựng trụ sở làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên

Ngày 13/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo sô 71/TB-STNMT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá tài sản thanh lý để GPMB thực hiện dự án Xây dựng trụ sở làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên.
Một số quy định về xử lý các hành vi vi phạm phổ biến trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Một số quy định về xử lý các hành vi vi phạm phổ biến trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, giúp các cơ quan chức năng ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 115
Hôm qua : 1.448
Tháng 06 : 32.891
Năm 2021 : 251.585