Thông báo kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở năm 2023

Thông báo kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở năm 2023

Ngày 30/11/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 341/TB-HĐTDVC về kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở năm 2023.
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (Vòng 2); thời gian, địa điểm khai mạc và phỏng vấn; nội dung phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở năm 2023

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (Vòng 2); thời gian, địa điểm khai mạc và phỏng vấn; nội dung phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở năm 2023

Ngày 10/11/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 333/TB-HĐTDVC triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (Vòng 2); thời gian, địa điểm khai mạc và phỏng vấn; nội dung phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở năm 2023.
Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản thay thế Thông báo số 01/TBĐG-KS ngày 17/8/2023

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản thay thế Thông báo số 01/TBĐG-KS ngày 17/8/2023

Ngày 17/8/2023, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 02/TBĐG-KS về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thay thế Thông báo số 01/TBĐG-KS ngày 17/8/2023. Tài sản đấu giá Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thưởng mỏ cát xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, ...
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030

Ngày 15/8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 22/KH-STNMT thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030.
Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Ngày 16/8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 23/KH-STNMT về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 20/KH-STNMT ngày 06/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 162
Hôm qua : 287
Tháng 12 : 2.057
Năm 2023 : 146.500