Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 10/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Phê duyệt danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Phê duyệt danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 22/7/2022, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1570/QĐ-UBND phê duyệt danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Ngày 27/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1924/STNMT-TNNKS về việc công bố Danh mục vùng hạn chế, khu ...
Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ngày 14/10/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2021 và thay thế Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ...
Công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình

Công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình

Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2356/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình.
Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường hằng năm do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 đến nay đã được các cơ quan, tổ chức và đông đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, đem lại những kết quả tích cực, góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Ngày nước thế giới năm 2021 với chủ đề “Giá trị của nước”

Ngày nước thế giới năm 2021 với chủ đề “Giá trị của nước”

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Valuing water” – “Giá trị của nước” để nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 311
Tháng 06 : 1.590
Năm 2023 : 71.060