Triển khai Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019

Triển khai Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 đến nay đã được các cơ quan, tổ chức và đông đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, đem lại những kết quả tích cực, góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Thông báo phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình  khai thác, sử dụng tài nguyên nước đã được cấp phép  trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thông báo phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 24/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 06/TB-STNMT về phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Phải đánh giá tác động môi trường khi thăm dò khoáng sản

Đó là một trong những nội dung được quy đinh tại Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trườn quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 160
Hôm qua : 537
Tháng 01 : 13.605
Năm 2020 : 13.605