Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

Ngày 22/4/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. Thông tư này có ...
Quyết định ban hành Quy trình nội bộ, Quy trình chi tiết, Quy trình điện tử thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Quyết định ban hành Quy trình nội bộ, Quy trình chi tiết, Quy trình điện tử thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 01/12/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 464/QĐ-STNMT ban hành Quy trình nội bộ, Quy trình chi tiết, Quy trình điện tử thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 17/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2548/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 
Phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiêu chí vốn chủ sở hữu để đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình đợt 1 năm 2022

Phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiêu chí vốn chủ sở hữu để đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình đợt 1 năm 2022

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 712/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiêu chí vốn chủ sở hữu để đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình đợt 1 năm ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.371
Hôm qua : 1.695
Tháng 05 : 37.812
Năm 2024 : 198.200