A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2021

Ngày Đại dương Thế giới (World Ocean Day) là sáng kiến đầu tiên được Chính phủ Canada đề xuất vào năm 1992 tại Hội nghị thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janeiro. Sau đó Liên Hiệp Quốc đã chính thức chọn ngày 08 tháng 6 hàng năm là Ngày Đại dương Thế giới với mục tiêu để nâng cao nhận thức cho công chúng và các nhà quản lý về vai trò cực kỳ quan trọng của biển và đại dương trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 với chủ đề “Đại dương: Sự sống và sinh kế” (The Ocean: Life and Livelihoods) với thông điệp làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan toả ý nghĩa của địa dương đối với hoạt động sinh kế của con người và nguồn sống của các loài sinh vật trên Trái đất.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra nhằm cụ thể hoá các nội dung trong Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2758/BTNMT-TTTNMT ngày 21/5/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại Văn bản số 2205/UBND-NNTNMT ngày 31/5/2021 về việc tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021; Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ngành, địa phương căn cứ điều kiện thực tế của tỉnh để tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với một số nội dung trọng tâm như:

Một là, tổ chức thông tin, tuyên truyền toàn diện các vấn đề liên quan đến biển, đảo theo nội dung tại Hướng dẫn số 01-HD/BTGTW ngày 08/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021.

Hai là, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và của tỉnh Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ, Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 26/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh Thái Bình.

Ba là, từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2021 đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021.

Bốn là, tiếp tục triển khai Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện phong trào “Không xả rác thải nhựa ra biển” trên địa bàn tỉnh Thái Bình...■


Tác giả: Trần Huyền - CCB
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 2.319
Tháng 06 : 36.574
Năm 2024 : 250.085