A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam cập nhật năm 2020

Tại Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 năm 2015 (COP21) đã thông qua Thỏa thuận Paris. Đây là Thỏa thuận mang tính lịch sử, là cơ sở pháp lý toàn cầu đầu tiên ràng buộc trách nhiệm của tất cả các Bên trong ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Việc thực hiện trách nhiệm của mỗi Bên trong ứng phó với BĐKH chủ yếu thông qua Dự kiến đóng góp quốc gia tự quyết định (INDC-Intened nationally determinal Comtributions).

Tháng 9/2015, Việt Nam đã gửi INDC cho Ban thư ký; ký và phê duyệt Thỏa thuận Paris vào tháng 4 và tháng 10/2016, ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris vào tháng 10/2016. Sau khi Thỏa thuận Paris có hiệu lực, INDC của các Bên đã trở thành Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và sẽ được rà soát, cập nhật 5 năm một lần.

Trồng cây chắn sóng trên địa bàn xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Ngày 24/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua nội dung NDC cập nhật của Việt Nam cho Công ước khung của Liên Hợp quốc về BĐKH; ngày 08/9/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 4869/BTNMT-BĐKH triển khai thực hiện NDC cập nhật của Việt Nam. Thực hiện các văn bản nêu trên, ngày 27/10/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có Văn bản số 5052/UBND-NNTNMT gửi các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể để thực hiện NDC của Việt Nam cập nhật năm 2020, trong đó yêu cầu các sở, ngành, địa phương:

Một là, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Văn bản số 4290/UBND-KTTNMT ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh v/v thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hai là, tham mưu thực hiện lồng ghép nội dung NDC cập nhật vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương giai đoạn 2021 - 2030 gắn với các mục tiêu phát triển bền vững, nhằm tăng cường đồng lợi ích, tối ưu hóa hiệu quả thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Ba là, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tham mưu, hướng dẫn việc lựa chọn, áp dụng biện pháp công nghệ, quản lý để giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với quy mô, ngành nghề sản xuất tại địa phương và phạm vi quản lý.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình góp phần giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với BĐKH./.


Tác giả: Chi cục biển
Nguồn:sotnmt.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.148
Hôm qua : 1.797
Tháng 09 : 52.585
Năm 2021 : 440.887