Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 23/8/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh.
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác cải cách hành chính và Kế hoạch công tác năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, sáng ngày 10/9, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tổ chức Hội nghị tập huấn về thực hiện bộ ...
Hội thảo khoa học đề tài: “Nghiên cứu phương pháp định giá đất hàng loạt dựa trên ứng dụng kỹ thuật CAMA và cơ sở dữ liệu địa chính tại Việt Nam”

Hội thảo khoa học đề tài: “Nghiên cứu phương pháp định giá đất hàng loạt dựa trên ứng dụng kỹ thuật CAMA và cơ sở dữ liệu địa chính tại Việt Nam”

Sáng ngày 14/7/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu phương pháp định giá đất hàng loạt dựa trên ứng dụng kỹ thuật CAMA và cơ sở dữ liệu địa chính tại Việt ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 888
Hôm qua : 830
Tháng 11 : 20.086
Năm 2019 : 259.312