Ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân

Ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân

Ngày 27/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Quyết định số 525/QĐ-STNMT về việc ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với các trường hợp quy định tại ...
Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh

Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Chỉ thị yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị ...
Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022

Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022

Ngày 29/4/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022.
Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 25/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Quyết định số 80/QĐ-STNMT ban hành quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay ...
UBND tỉnh công bố 45 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh công bố 45 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 23/11/2021, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 2915/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 137
Hôm qua : 285
Tháng 01 : 10.776
Năm 2023 : 10.776