Công bố công khai quyết toán thu chi NSNN năm 2019, dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2021

Công bố công khai quyết toán thu chi NSNN năm 2019, dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2021

Ngày 22/01/2021, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 20/QĐ-STNMT về việc công bố công khai Quyết toán thu chi NSNN năm 2019, dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2021 (số liệu chi tiết theo biểu đính kèm theo).
Thực hiện đề án tuyên truyền An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thực hiện đề án tuyên truyền An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND triển khai thực hiện đề án tuyên truyền An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 527
Hôm qua : 1.315
Tháng 01 : 20.735
Năm 2021 : 20.735