Thông báo mời tham gia tư vấn lập nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin để quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Thái Bình

Thông báo mời tham gia tư vấn lập nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin để quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Thái Bình

Ngày 13/6/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 205/TB-STNMT mời tham gia tư vấn lập nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin để quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Thái Bình.
Tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh điện tử" trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh điện tử" trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 22/5/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 1680/STNMT-VPĐKĐĐTB về việc phổ biến pháp luật về căn cước, định danh điện tử. GIám đốc Sở đề nghị Thủ trưởng phòng, đơn vị phổ biến thể lệ, bộ câu hỏi, cơ cấu giải thưởng của cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh điện ...
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

Ngày 22/4/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. Thông tư này có ...
Thông tư Quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto

Thông tư Quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto

Ngày 02/4/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản hợp nhất Thông tư số 13/VBHN-BTNMT quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 2.319
Tháng 06 : 36.574
Năm 2024 : 250.085