Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án Xây dựng đường gom kênh T6 xã Vũ Hội"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Vũ Thư

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 13/05/2024

Ngày kết thúc: 28/05/2024

Số lượt xem: 55

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới