Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án HTKT khu dân cư tại khu đất nông nghiệp giáp sông Bạch, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố Thái Bình

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 04/05/2024

Ngày kết thúc: 19/05/2024

Số lượt xem: 78

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới