Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án "Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường ĐH08 và tuyến nhánh xã Phúc Thành"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Thư

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 26/04/2024

Ngày kết thúc: 11/05/2024

Số lượt xem: 72

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới