Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án "Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại khu đất nông nghiệp thôn Thanh Miếu, xã Vũ Phúc (đối diện Trạm Y tế), thành phố Thái Bình"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Ban Quản lý dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 13/06/2022

Ngày kết thúc: 27/06/2022

Số lượt xem: 329

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới