Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Quang Trung và Châu Tiến xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: UBND xã Quỳnh Mỹ

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 24/11/2023

Ngày kết thúc: 09/12/2023

Số lượt xem: 80

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới