Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án xử lý cấp bách tuyến đê I xã Bình Thanh, xã Bình Định, xã Hồng Tiến huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 14/11/2023

Ngày kết thúc: 29/11/2023

Số lượt xem: 92

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới