Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho các tổ chức, cá nhân thuê để sản xuất, kinh doanh tại xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ thư, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương mại dịch vụ và phát triển tiểu thủ công nghiệp Dũng Nghĩa

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 20/10/2023

Ngày kết thúc: 04/11/2023

Số lượt xem: 141

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới