Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án "Hạ tầng khu dân cư tái định cư tuyến đường trục kết nối khu kinh tế Thái Bình phục vụ giải phóng mặt bằng tại xã Nam Hưng"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiền Hải

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 03/10/2023

Ngày kết thúc: 18/10/2023

Số lượt xem: 96

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới