Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án "Mở rộng nghĩa trang nhân dân Sa Cát, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: UBND phường Hoàng Diệu

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 29/09/2023

Ngày kết thúc: 14/10/2023

Số lượt xem: 70

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới