Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dây thít nhựa công nghệ cao" do Công ty cổ phần đầu tư QDH làm chủ Dự án

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty cổ phần đầu tư QDH

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 02/06/2022

Ngày kết thúc: 16/06/2022

Số lượt xem: 105

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới