Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án "Hạ tầng điểm dân cư thôn Trung Châu Tây, xã An Cầu huyện Quỳnh phụ"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: UBND xã An Cầu

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 27/09/2023

Ngày kết thúc: 12/10/2023

Số lượt xem: 89

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới