Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án xây dựng khu dân cư thôn Bích Du, xã Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: UBND xã Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 20/09/2023

Ngày kết thúc: 05/10/2023

Số lượt xem: 130

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới