Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.11 (Quốc lộ 10 đến UBND xã Tam Quang)" thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Vũ Thư

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 18/09/2023

Ngày kết thúc: 03/10/2023

Số lượt xem: 69

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới