Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi Hải Hà" tại thôn Thọ Vân, xã Thuỵ Quỳnh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH vận tải thuỷ Hải Hà

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 26/05/2022

Ngày kết thúc: 09/06/2022

Số lượt xem: 54

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới