Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sợi Thành Công"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH dệt may xuất khẩu Thành Công

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 24/05/2022

Ngày kết thúc: 07/06/2022

Số lượt xem: 34

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới