Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm xã Kim Trung, huyện Hưng Hà

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: UBND xã Kim Trung

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 18/05/2023

Ngày kết thúc: 02/06/2023

Số lượt xem: 113

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới