Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng khu dân cư Hải Vân Lương, huyện Quỳnh Phụ (giai đoạn III)

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 15/05/2023

Ngày kết thúc: 30/05/2023

Số lượt xem: 102

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới