Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án "Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thái Bình"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Bình

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 06/04/2023

Ngày kết thúc: 21/04/2023

Số lượt xem: 191

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới