Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án Xây dựng và kinh doanh cho thuê nhà xưởng Nam Tài"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH quốc tế Nam Tài Thái Bình

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 12/05/2022

Ngày kết thúc: 26/05/2022

Số lượt xem: 38

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới