Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Phúc Lộc (giai đoạn 2), thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 05/04/2023

Ngày kết thúc: 20/04/2023

Số lượt xem: 168

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới