Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án "Đường số 2 kéo dài đoạn từ đường tránh S1 đến tỉnh lộ 454 thuộc địa phận xã Minh Lãng"

Cơ quan soạn thảo: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Vũ Thư

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 29/03/2023

Ngày kết thúc: 12/04/2023

Số lượt xem: 146

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới