Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công cơ khí và nhà máy may xuất khẩu" của Công ty cổ phần Liên Thành Hưng Nghiệp

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty cổ phần Liên Thành Hưng Nghiệp

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 21/03/2023

Ngày kết thúc: 05/04/2023

Số lượt xem: 379

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới