Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án "Hạ tầng khu dân tổ dân phố Tiền tuyến, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình" do UBND huyện Kiến Xương làm chủ dự án

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: UBND huyện Kiến Xương

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 20/03/2023

Ngày kết thúc: 04/04/2023

Số lượt xem: 142

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới