Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kỳ Đồng xã Văn Cẩm (Hạng mục: Nhà học 4 tầng 20 phòng học)"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: UBND xã Văn Cẩm

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 03/03/2023

Ngày kết thúc: 18/03/2023

Số lượt xem: 124

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới