Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án "Hạ tầng khu dân cư Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 23/02/2023

Ngày kết thúc: 09/03/2023

Số lượt xem: 109

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới