Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án "Xây dựng Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Hà"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 02/02/2023

Ngày kết thúc: 17/02/2023

Số lượt xem: 130

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới