Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án Hạ tầng khu dân cư Đồng Sau, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 05/05/2022

Ngày kết thúc: 19/05/2022

Số lượt xem: 36

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới