Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án Cải tạo đường dây 110kV từ TBA 220kV Thái Bình - Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Ban Quản lý dự án xây dựng điện Miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 16/01/2023

Ngày kết thúc: 30/01/2023

Số lượt xem: 159

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới