Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án "Đường dây và TBA 110kV Trà Linh, tỉnh Thái Bình"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Ban Quản lý dự án xây dựng điện Miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 16/01/2023

Ngày kết thúc: 30/01/2023

Số lượt xem: 228

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới