Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án "Đường Lê Quý Đôn kéo dài (phía Nam), thành phố Thái Bình

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Ban Quản lý dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 13/01/2023

Ngày kết thúc: 27/01/2023

Số lượt xem: 84

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới