Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy vải túi khí Asahi Kasei Việt Nam"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH vải túi khí ASAHI KASEI

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 05/05/2022

Ngày kết thúc: 19/05/2022

Số lượt xem: 58

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới