Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình"

Cơ quan soạn thảo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hưng

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 16/06/2022

Ngày kết thúc: 01/07/2022

Số lượt xem: 359

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới