Dự thảo

Tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng "Nhà máy may công nghệ cao" tại Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH Tân Đệ

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 08/03/2022

Ngày kết thúc: 22/03/2022

Số lượt xem: 79

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới