Dự thảo

Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan thẩm tra: UBND tỉnh Thái Bình

Ngày bắt đầu: 27/05/2022

Ngày kết thúc: 25/06/2022

Số lượt xem: 58

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới