Dự thảo

Công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Nhà máy may xuất khẩu Jeil Jersey Vina tại Cụm công nghiệp Vũ Hội, huyện Vũ Thư của Công ty TNHH Jeil Jersey Vina

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH Jeil Jersey Vina

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 03/04/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 134

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới