Dự thảo

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan thẩm tra: UBND tỉnh Thái Bình

Ngày bắt đầu: 17/03/2022

Ngày kết thúc: 29/04/2022

Số lượt xem: 27

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới